Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De prijs van Dr. Earcleaner zoals deze staat vermeldt op de website is leidend en geen beroep kan worden gedaan op andersluidende aanbiedingen of acties zolang deze niet ten tijde van aankoop op de website staan vermeldt
 2. Dr. Earcleaner is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat het product is verzonden. Dr. Earcleaner draagt er zorg voor dat het product in verzendklare staat wordt aangeleverd aan de bezorgdiensten
 3. Dr. Earcleaner is niet aansprakelijk voor vertragingen bij de bezorgdiensten en andere derden partijen die worden gebruikt om het product naar de consument te krijgen. Dr. Earcleaner draagt er zorg voor dat het artikel binnen 2 werkdagen aan de bezorgdiensten wordt overgedragen
 4. De consument ontvangt na aanschaf een traceercode om de bestelling te volgen, behoudens de gevallen waarin door omstandigheden aan de zijde van de vervoerder het verstrekken van een traceercode tijdelijk of permanent niet te vergen valt
 5. Alle prijzen op de website van Dr. Earcleaner zijn inclusief BTW en dienen vooraf te worden betaald middels een van de aangeboden betalingswijzen. Bij bulk overeenkomsten kan van deze bepaling worden afgeweken
 6. Wanneer om wat voor reden de betaling van het product niet geslaagd is, maar de verzending reeds heeft plaatsgevonden betreft dit een levering onder eigendomsvoorbehoud. Het eigendom gaat pas over wanneer het volledige bedrag is overgeboekt naar de rekening van Dr. Earcleaner
 7. Dr. Earcleaner biedt garantie op de werking van het spuitmechanisme en de mechanische werking van de diverse schroefdraad onderdelen. Schades door onbehoorlijk gebruik aan de zijde van de consument is Dr. Earcleaner niet aansprakelijk voor
 8. Geschillen over koop worden voorgelegd aan de Kantonrechter in Rotterdam

 

Leveringsvoorwaarden

 1. Dr. Earcleaner poogt de producten uiterlijk binnen 5 werkdagen te leveren en maakt daarbij gebruik van vervoer door derden.
 2. Dr. Earcleaner is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Van overmacht is sprake als door een externe omstandigheid buiten de eigen organisatie van Dr. Earcleaner in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat actie wordt ondernomen.
 3. Levering vindt plaats bij wijze van een van de drie grotere pakketbezorgers: PostNL, DHL of DPD. Dr. Earcleaner houdt zich het recht voor naar eigen inzicht te kiezen voor een van deze opties. Desalniettemin sluit dat niet uit dat onder bepaalde omstandigheden een andere vervoersdienst  wordt aangewend.

Instructie video