Shipping policy

  1. Dr. Earcleaner poogt de producten uiterlijk binnen 7 werkdagen te leveren en maakt daarbij gebruik van vervoer door derden.
  2. Dr. Earcleaner is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Van overmacht is sprake als door een externe omstandigheid buiten de eigen organisatie van Dr. Earcleaner in redelijkheid niet langer kan worden gevergd dat actie wordt ondernomen.
  3. Bij aanschaf van het product zijn de kosten van transport in de prijs inbegrepen. Retourkosten komen voor rekening van de koper
  4. Levering vindt plaats bij wijze van een van de drie grotere pakketbezorgers: PostNL, DHL of DPD. Dr. Earcleaner houdt zich het recht voor naar eigen inzicht te kiezen voor een van deze opties. Desalniettemin sluit dat niet uit dat onder bepaalde omstandigheden een andere vervoersdienst  wordt aangewend.